Information om ThinTech AB

ThinTech är en fristående nordisk distributör av hårdvara och mjukvara för serverbaserade IT-lösningar, samt uthyrning av personal.

Vi har fokuserat på ett begränsat antal tillverkare för att fördjupa relationen med dem så att det alltid finns möjligheter till långsiktiga lösningar och snabb hjälp. På detta sätt så skapar vi en kontaktyta för våra kunder direkt med tillverkarna, där det i flera fall skett ändringar och anpassningar som annars aldrig skulle genomförts.

ThinTech’s fokusområde är produkter och lösningar inom tunna klienter, optimering och utskriftsproblem.

ThinTech’s målsättning är att företag skall kunna utnyttja existerande datalösningar på ett bättre och mer effektivt sätt.

ThinTech har sitt lager för hela Norden i Uppsala.