Frågor och svar

F: Hur återställer man terminalerna till Factory Default?
S: För CE: Stå i connection manager (det är utgångsläget för terminalerna efter uppstart) Tryck Ctrl+Alt+Shift+F9 sen Enter
S: För Linux: Starta terminalen, så fort man hör Bios pipet tryck Shif+B. Man kommer då till en promt, skriv: 1 resetdata sen Enter.

F: Hur återställer man grafiken om man gjort fel inställningar så att skärmen inte klarar av att visa bilden?
S: För CE: Stå i connection manager (det är utgångsläget för terminalerna efter uppstart) Tryck Ctrl+Alt+Shift+F5 sen Enter
S: För Linux: anslut med valfri browser till terminalens IP, man kommer då till Setup Manager där detta kan ändras. (Kräver att ”Remote Administration” är aktiverat. Om inte gör en factory default enligt ovan.

F: Terminalen har en aktiv session så man kommer inte ut i connection manager?
S: För CE: Tryck Ctrl+Alt+Shift+End sen Enter. Detta gör connection manager till aktivt fönster. Nu kan man göra tryckkombinationerna enligt ovan.

F: Vi använder desktop läge och vi har angett fel grafikinställning, hur ska vi kunna komma åt connection manager och återställa grafiken enligt ovan?
S: För CE: Tryck på Windowstangenten (flaggan på tangentbordet) tryck sedan på pil-upp tangenten 5 gånger, höger-pil tangenten 1 gång, pil-ner tangenten två gånger sen Enter. Nu är man i connection manager.

F: Följer det med något verktyg för hantering av terminalerna (sk. Management verktyg)
S: Ja det gör det, dock ej i förpackningen. Har man köpt en eller flera terminaler kan man kostnadsfritt ladda ner vårt kraftfulla management verktyg ”XL Manage” här: http://www.vxl.net/resources/xlmanage.html

F: Kan man uppdatera terminalerna via XL Manage?
S: Ja det går utmärkt, man kan både kopiera en befintlig konfiguration från en terminal och sen ”trycka” ut den via XL Manage till alla andra terminaler. XL Manage fungerar även över WAN så det behöver inte vara samma fysiska nät som terminalerna finns på. Man också givetvis uppdatera alla terminaler med ny firmware via XL Manage.

F: Om vi vill uppgradera firmware men inte har installerat XL Manage, vad gör vi då?
S: Gå till http://www.vxl.net/firmwares.asp välj här den modell av tunn klient som ni vill uppdatera. Ladda ner filen och lägg den på en lokal FTP under root. Välj sedan update funktionen på terminalen och ange adress, användare och lösen till den lokala FTP servern som filen ligger på.

F: Finns det något annat sätt att uppgradera firmware på?
S: Ja, Man kan använda ett USB minne som går att ”boota” ifrån, alltså som kan fungera som en USB HDD. Vi kan förse er med nödvändiga filer för detta.